Algemeen

Clusteronderwijs

Vanaf dit schooljaar (2016-2017) werken we met groep 3,4 en 5 en met groep 6, 7 en 8 in een zogenaamd cluster. De leerlingen starten vanuit de basisgroep met hun vaste leerkracht. Vervolgens krijgen de leerlingen in hun eigen jaargroep instructie. De andere groep is dan zelfstandig aan het werk eventueel onder toezicht van een onderwijsondersteuner of leerkracht. Gedurende de dag krijgen de leerlingen van maximaal drie verschillende leerkrachten instructie. Ook bij de kleuters in de groepen 1-2 voeren we het clusteronderwijs gedeeltelijk door. Zo hebben we drie clusters in onze school waar alle leerkrachten bij betrokken zijn. Ze werken samen en stemmen de lessen af, wisselen ervaringen uit en bieden leerlingen de mogelijkheid om bijvoorbeeld herhalingsinstructie nog eens in de andere groep te krijgen. Bij deze vorm van werken zien we gedeelde verantwoordelijkheid van de leerkrachten voor alle leerlingen als belangrijk aandachtspunt.

 

 

Copyright > Katholieke basisschool Th.J. Rijken basisschool 2017.