Algemeen

Clusteronderwijs

Dit schooljaar werken we met clusters. We hebben cluster 1/2, 3/4/5 en 6/7/8. Binnen de clusters zitten de kinderen in een stamgroep. 1/2, 3/4, 4/5, 6/7 en 7/8. De leerkrachten binnen de clusters werken nauw samen en stemmen de lessen af, wisselen ervaringen uit en bieden leerlingen de mogelijkheid om bijvoorbeeld herhalingsinstructie nog eens in de andere groep te krijgen. Bij deze vorm van werken zien we gedeelde verantwoordelijkheid van de leerkrachten voor alle leerlingen als belangrijk aandachtspunt.

 

 

Copyright > Katholieke basisschool Th.J. Rijken basisschool 2019.