Overblijven

Het overblijven onze school wordt geheel zelfstandig verzorgd door een apart team van ouders. Ze begeleiden de kinderen niet alleen bij de maaltijd, maar ook bij het spel daarna. Tijdens het overblijven (12.00 - 13.00 uur) is de speelplaats gesloten voor alle andere kinderen.De poorten zijn dan ook op slot. De overblijvers kunnen dus ook niet van het plein af !

 

OVERBLIJFREGELS

Groep 1 en 2 wordt door ons bij de klas opgehaald, indien nodig naar de wc en begeleid naar de aula. Groep 3 en 4 komen zelf naar de aula. De kinderen gaan zitten en zetten hun broodtrommel en bekers bij hun bord. Graag deze duidelijk voorzien van naam. De bovenbouw gaat nog even naar buiten, zonder speelgoed tot 12.15.
In de aula staat een koelkast waar de kinderen (of ouders) om half 9 hun spulletjes in mogen zetten, en om 12.00 uur eruit mogen pakken. We wachten tot iedereen zover is, en beginnen dan met eten. Tijdens het eten blijven de kinderen aan de tafel zitten tot bijna iedereen zijn/haar eten en drinken op heeft.( ongeveer 15 min.) Het brood dat over is gaat mee retour in het trommeltje, zodat u, als ouder daarvan op de hoogte bent. Na het eten stoppen ze hun trommeltje en beker in hun tas en hangen deze aan de kapstok van hun eigen klas ( groep 1, 2 in de bakken). Het spelen tijdens de overblijf is in de aula of op het schoolplein. In de aula kunnen de kinderen knutselen, kleuren, lezen, puzzelen of diverse spelletjes spelen.
Om 5 voor 1 wordt er zowel binnen als buiten alles samen opgeruimd. Om 13.00 uur gaan alle kinderen naar buiten en worden ze overgedragen aan de surveillanten en een overblijfmoeder. De kinderen dienen uiteraard op de speelplaats te blijven.
Bij gebruik van medicijnen graag even vooraf overleg, telefonisch of via de mail. De eindverantwoording ligt bij de ouders zelf.
GSM gebruik is niet toegestaan.
Indien wij problemen hebben met gedrag tijdens de overblijf, overleggen wij dit met de leerkracht.

 

OVERBLIJFTEAM

Betty van Heesbeen (telefoon 0416378813) 
Regina Coppelmans 

Mirjam Pulles
Marja van den Bijgaart 
Marjolein Schoenmakers
Johanna de Bont
Corry van Delft
Angelique van Hulten
Monique Dogger
Esther Verkooijen
 

OVERBLIJFKOSTEN

Eèn keer overblijven € 1,75
Een strippenkaart van 10 strippen € 17,50
Een strippenkaart van 25 strippen € 40,00 (1,60 per keer)
Als u 6 grote strippenkaarten à € 40,00 in èèn keer koopt, krijgt u een kleine kaart (10 strippen t.w.v. € 17,50 ) cadeau.
Als u 12 grote strippenkaarten à € 40,00 in èèn keer koopt, krijgt u een grote kaart ( 25 strippen t.w.v. € 40,00 ) cadeau.

Een kaart kopen bij voorkeur door geld over te maken op
rekeningnummer NL61 RBRB 0963 2675 23 t.n.v. oudervereniging Th.J. Rijken,
inzage overblijven.
Graag voor-en achternaam van uw kind vermelden.
U kunt ook geld meegeven naar school.
U ontvangt dan een kwitantie voor uw eigen administratie.

 

AANMELDEN/AFMELDEN

In de aula op een vaste plaats hangt de overblijfkalender. Alleen de “vaste overblijvers” staan al per dag op die kalender.
Wilt u uw kind incidenteel laten overblijven, dan kunt u de naam van uw kind erbij schrijven.
Als u naar school belt om door te geven dat uw kind ZIEK is, geeft u dan ook door dat uw kind op de overblijflijst staat en daar doorgestreept moet worden.
Als kinderen genoteerd staan, maar ze komen niet, dan graag een streep door de naam van het kind zetten. Bij regelmatig niet afmelden kan het zijn dat er toch een strip afgetekend wordt. Uw kunt uw kind ook aan/af melden via het email adres: overblijf@bs-rijken.nl
We werken met een “strippenkaart” . Van deze strippenkaart mogen meerdere kinderen van èèn gezin gebruik maken. Als de kaart bijna “vol ” is komt er een briefje mee naar huis met het verzoek een nieuwe kaart te kopen. Bij voorkeur via de bank betalen. Is de kaart helemaal vol dan wordt die mee naar huis gegeven, zodat u thuis eventueel de data kunt nakijken/terugzoeken. Als aan het einde van het schooljaar een aantal strippen over zijn , dan kunnen die of meegenomen worden naar het volgende school jaar, of het resterende geld wordt terug gegeven. Als uw kind incidenteel overblijft hoeft u natuurlijk niet een kaart te kopen. U kunt ook gewoon per keer betalen. Verder gebeurt het regelmatig dat ouders tussen de middag helpen bij schoolse activiteiten. Er is dan een mogelijkheid om overige kinderen van het gezin gratis te laten overblijven. U dient dit wel zelf te melden.
Voor meer info en verdere afspraken m.b.t. het overblijven kijk op de website van de school, of loop om 13.00 uur even binnen in de aula. U kunt ook contact opnemen met Betty van Heesbeen. Ze is de coördinator en bereikbaar op nr. 0416-378813

 

Copyright > Katholieke basisschool Th.J. Rijken basisschool 2019.