Scala

Stichting SCALA heeft het beheer over 14 scholen in de gemeente Heusden.

Gezinnen hebben een heel verschillende cultuur en levensstijl. Alle kinderen hebben een eigen stijl van leren. Onderwijs dient in de visie van Scala aan te sluiten op die verschillen.
Daarom vindt Scala dat de scholen zich alle op hun eigen wijze dienen te profileren. Dan is er wat te kiezen voor ouders.

Sommige ouders maken de pragmatische keuze voor een school die zo dicht mogelijk bij huis is. Tegen deze achtergrond vraagt Scala van de scholen twee dingen:

- Zorgen dat de school past in de omgeving (buurt, wijk, dorp, geschiedenis, ouders en kinderen);

- De school moet zoveel mogelijk eigen karakter vertonen (eigen profiel), zodat er verschillen tussen scholen ontstaan.

Dit biedt een scala aan mogelijkheden voor de ouders met betrekking tot de schoolkeuze. Het is aan de ouders om een pas­sende school te kiezen voor hun kind. De schoolleiding en ook leraren kunnen ouders daarbij van dienst zijn. Identiteit in de zin van katholiek of openbaar en dergelijke, maakt deel uit van het profiel van de school en kan een keuzeaspect zijn voor ouders.

De profilering van de school geeft tevens de mogelijkheid om aan elk kind het onderwijs te geven dat past bij het eigen scala van talenten. Want dat is de inzet van het onderwijs van Scala: dat elk kind de eigen talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Ter ondersteuning daarvan zorgt Scala voor een veilige omgeving die uitnodigt en uitdaagt.

Het Bestuur van Scala wordt gevormd door een directeur bestuurder en een Raad van Toezicht. Op www.scalascholen.nl kunt u lezen wie er zitting hebben in de Raad van toezicht.

De dagelijkse leiding van onze school is in handen van de schoolleider, Debbie Slomp. Zij wordt administratief en financieel ondersteund door het Bestuurskantoor. 
Debbie is bereikbaar per mail: debbie.slomp@scalascholen.nl.

Copyright > Katholieke basisschool Th.J. Rijken basisschool 2019.