missie visie 

“ Samen   Rijker  Worden “

Onze school wil op de eerste plaats een school zijn met een hart voor kinderen, een school waarin onderwijs en opvoeding in harmonie samengaan. Samenwerking tussen leerlingen, ouders en team zorgt er voor dat we Samen Rijker Worden.

Onze ideeën over basisonderwijs willen we duidelijk maken in een aantal uitgangspunten:

  • Elk kind is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten en talenten. We streven er naar om deze talenten zo goed mogelijk te (laten) ontwikkelen.
  • Vanuit ons beeld op mens en maatschappij en vanuit onze katholieke identiteit staan we open voor iedereen, ongeacht ras, geloof, kleur of beperking, waarbij we respect voor elkaar een vanzelfsprekendheid vinden.
  • Erg belangrijk vinden we, dat de kinderen zich op onze school veilig en geborgen voelen en dat ze zich kunnen ontwikkelen in de breedste zin van het woord. We willen kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Het plezier hebben, het genieten en samen dingen beleven op school vinden we daarbij cruciaal én voorwaarde om tot optimale prestaties te komen.
  • We hebben ruime aandacht voor de basisvaardigheden (taal, lezen, schrijven en rekenen) waarbij de principes van adaptief onderwijs leidend zijn.
  • We willen ook een school zijn, waar een gemeenschappelijk besef van normen en waarden heerst. We willen een school zijn waar we respect voor elkaar, voor elkaars gedrag en voor elkaars opvattingen hebben. Een andere belangrijke pijler waarop wij vinden, dat onderwijs gebouwd moet worden is SAMEN werken. We hebben jaren geleden als team al vastgesteld, dat we samen veel meer kunnen bereiken dan alleen. Dit geldt voor ons als team, maar ook kinderen kunnen heel veel van en met elkaar leren.


Om die reden zijn we sinds 2001 volop bezig om coöperatief leren een plaats te geven binnen onze school. 
Door middel van coöperatief leren volgens KAGAN & KAGAN krijgen kinderen meer en meer de kans om met en van elkaar te leren. Hierdoor krijgen kinderen ook meer kansen om hun eigen talenten en kwaliteiten te tonen én te benutten. Kinderen komen op deze manier meer tot actief leren. 

De toepassing daarvan vindt plaats bij de reguliere methodes die wij hanteren.
Met Kagan delen we de overtuiging, dat coöperatief leren een aanpak is, waarmee we antwoorden kunnen geven op vragen die de maatschappij aan ons stelt. We denken hierbij o.a. aan het werken in teams, het sociaal vaardig zijn en het verbeteren van het besef van normen en waarden.

  • Tot slot willen we stellen, dat we een ‘eigen’ school zijn met een eigen klimaat en cultuur waar we trots op zijn. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat we niet zo uniek zijn, dat we alle problemen kunnen oplossen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat er ook momenten zijn, dat we moeten erkennen, dat de vraag onze mogelijkheden overstijgt. Dat we ouders zullen of moeten adviseren dat het kind in een andere setting mogelijk veel beter tot zijn recht kan komen.


Ook hierbij laten we ons leiden door onze missie: “Samen Rijker Worden”

Copyright > Katholieke basisschool Th.J. Rijken basisschool 2019.