Oudervereniging

Onze school kent sinds 2008 een zelfstandige oudervereniging. Zij voeren, in overleg met het team van onze school, een eigen beleid.

Bestuur oudervereniging

De oudervereniging heeft als doelstelling om het functioneren van de school te bevorderen, in het bijzonder door het leveren van vooral praktische bijdragen, ten behoeve van activiteiten van de school. Dit doen zij door te zorgen voor een goede communicatie tussen de ouders en het team, maar ook door het mede organiseren van allerlei activiteiten en projecten op onze school, zoals Sinterklaas, Kerst etc. Naast voornoemde zijn zij ook eerste aanspreekpunt voor een bepaalde groep (klassenouder). Heeft u vragen of problemen welke u niet met de lera(a)r(es) kunt of wilt bespreken, kunt u zich altijd wenden tot de desbetreffende klassenouder. Mocht blijken dat de vraag en/of probleem niet tot de oudervereniging behoort zullen zij u doorverwijzen naar de juiste persoon, bv MR of Schoolleider.


Voor schooljaar 2017 – 2018 is de indeling van de klassenouders als volgt:
 

Cluster 1/2:      Brenda Damen (voorzitter)
                          Saskia van Delft (secretaris)
Cluster 3/4/5:  Anita v/d Besselaar
                          Lianne van Riel
                          Bianca Smits
Cluster 6/7/8:  Ilse van Delft (penningmeester)
                          Esther v/d Pol
                          Marjon Aerts
                          Yvonne van Rooij

In onze jaarkalender vindt u de adresgegevens en het telefoonnummer van de bestuursleden.

Momenteel bestaat het bestuur van de oudervereniging uit 9 bestuursleden. Bij een aftredend bestuurslid worden er verkiezingen uitgeschreven om deze vrijgevallen vacature in te vullen. Uiteraard bent u als ouder vrij u aan te melden als gegadigde. Tijdens de jaarvergadering worden de nieuwe leden aan alle ouders voorgesteld. De oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Elke vergadering wordt bijgewoond door een van de MT-leden en een leerkracht vanuit school.

Aanmelden nieuwe kinderen

Enkele weken voordat uw kind voor het eerst naar school gaat, ontvangt u als ouder de nodige schoolinformatie. Ingesloten treft u een welkomstbrief aan van de oudervereniging en een aanmeldingsformulier. De contributie van de oudervereniging bedraagt € 30,00 per kind per schooljaar. Start uw kind na 1 januari? Dan bedraagt de contributie € 15,00 voor het lopende schooljaar. Indien uw kind na de meivakantie pas start, hoeft u niets te betalen.

 

Meer informatie

Meer informatie over de oudervereniging kunt u vinden in de statuten en het reglement van de oudervereniging welke u hier kunt bekijken. Uiteraard kunt u voor eventuele vragen ook terecht bij een van de bestuursleden van de oudervereniging of bij onze schoolleider.

 

Copyright > Katholieke basisschool Th.J. Rijken basisschool 2018.