Oudervereniging

Onze school kent sinds 2008 een zelfstandige oudervereniging. Zij voeren, in overleg met het team van onze school, een eigen beleid.

Bestuur oudervereniging

De oudervereniging heeft als doelstelling om het functioneren van de school te bevorderen. Dit doen zij door te zorgen voor een goede communicatie tussen de ouders en het team, maar ook door het mede organiseren van allerlei activiteiten en projecten op onze school, zoals Sinterklaas, Kerst, de jaarlijkse sportdag etc. Naast voornoemde zijn zij ook eerste aanspreekpunt voor een bepaalde groep (klassenouder). Heeft u vragen of problemen welke u niet met de lera(a)r(es) kunt of wilt bespreken, kunt u zich altijd wenden tot de desbetreffende klassenouder.
Voor schooljaar 2015 – 2016 is de indeling van de klassenouders als volgt:

Groep                Klassenouder
Groep 1-2  Bianca Smits / Lianne van Riel / Anita van den Besselaar                        
Groep 3  Suzanne Klijn
Groep 4  Yvonne van Rooij / Linda Muskens (secretaris)
Groep 5  Esther van de Pol / Ilse van Delft (penningmeester)
Groep 6  Majon Aerts
Groep 7  Lieke Elshout/ Marion Verdijk (voorzitter)
Groep 8  Ell de Gouw


In onze jaarkalender vindt u de adresgegevens en het telefoonnummer van de bestuursleden.

Momenteel bestaat het bestuur van de oudervereniging uit 12 bestuursleden. Bij een aftredend bestuurslid worden er verkiezingen uitgeschreven om deze vrijgevallen vacature in te vullen. Uiteraard bent u als ouder vrij u aan te melden als gegadigde. Tijdens de jaarvergadering worden de nieuwe leden aan alle ouders voorgesteld.
De oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Elke vergadering wordt bijgewoond door een lid uit het clusteroverleg. Dit zijn Francine Wagenmakers (intern begeleider), Rob Robben (coördinator bovenbouw), Annelies Bruinsma (coördinator onderbouw) of Debbie Slomp (schoolleider a.i).

Aanmelden nieuwe kinderen

Enkele weken voordat uw kind voor het eerst naar school gaat, ontvangt u als ouder de nodige schoolinformatie. Ingesloten treft u een welkomstbrief aan van de oudervereniging en een aanmeldingsformulier. De contributie van de oudervereniging bedraagt € 30,00 per kind per schooljaar. Start uw kind na 1 januari? Dan bedraagt de contributie € 15,00 voor het lopende schooljaar. Indien uw kind na de meivakantie pas start, hoeft u niets te betalen.

Meer informatie

Meer informatie over de oudervereniging kunt u vinden in de statuten en het reglement van de oudervereniging welke u hier kunt bekijken. Uiteraard kunt u voor eventuele vragen ook terecht bij een van de bestuursleden van de oudervereniging of bij onze schoolleider.

 

Copyright > Katholieke basisschool Th.J. Rijken basisschool 2017.