Leerlingenraad

Op de Th.J.Rijkenschool werken we met een leerlingenraad. In deze raad zitten kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Zij gaan in gesprek met elkaar en hebben overleg met de directeur. Het doel van de leerlingenraad is het vergroten van de inspraak en het meedenken door leerlingen. In de groepen 5 t/m 8 worden jaarlijks verkiezingen voor de leerlingenraad georganiseerd. Leerlingen die hier belangstelling voor hebben, geven dit aan en motiveren hun keuze.

Alle leerlingen op school worden uitgenodigd hun ideeën in de brievenbus van de leerlingenraad te stoppen. De leerlingenraad neemt de ideeën mee. Op deze manier zijn de leerlingen actief betrokken bij het reilen en zeilen op school. Een mooie vorm van participatie die wij heel belangrijk vinden!

In de leerlingenraad zitten:

Naam Groep
Milan Groep 5
Yfke

Groep 5

Jelle Groep 6
Hanne Groep 6
Teun Groep 7
Marie Groep 7
Wessel Groep 8
Fenna Groep 8