Toelichting Schoolnaam

De Th.J.Rijkenschool ontleent zijn naam aan Theodoor- Jacobus Rijken; geboren op 30 augustus 1797 te Elshout.

De eerste Rijken die zich in Elshout vestigde was Adriaan Rijken. Op 15 april 1790 werd Adriaan Rijken eigenaar van de toen enige korenmolen in Elshout voor de som van 5026 gulden. Deze molenaar kwam uit Dussen en moet enige welstand genoten hebben, aangezien de koopsom contant werd betaald. Zijn ongehuwde broer Anthony was schrijnwerker en kwam bij zijn broer inwonen. Hij trouwde met Maria-Anna Beels op 22 augustus 1796 en uit dit huwelijk werd Theodoor geboren. Zoals gebruikelijk verwezen de namen naar andere familieleden: Theodoor naar de Heeroom aan moederskant en Jacobus naar vaderszijde. Uit het huwelijk werden nog een zusje en broertje geboren.

De kleine Theodoor ging naar het éénklassige schooltje van Elshout, werd onderwezen door Dhr. v.d. Walle die daarnaast nog andere functies had, zoals belastingontvanger, schout en uiteindelijk de eerste burgemeester van Elshout-Oud Heusden werd.

Na dit ‘primaire onderwijs’ vervolgde Theodoor zijn jeugd, gestimuleerd door de broer van zijn moeder die kapelaan was. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van de orde der Xaverianen. Elshout leverde daarmee de stichter van de Broeders Xaverianen, welke congregatie in 1971 vier provincies telde en waarvan de leden werkzaam zijn in België, Engeland, USA, Italië, Spanje, Kongo, Kenia en Bolivia.