Oudervereniging

Sinds 2008 kent onze school een oudervereniging. Dit is een zelfstandig rechtspersoon. De oudervereniging voert in goed overleg met het team een eigen beleid.  De oudervereniging bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die een positieve inbreng heeft in het schoolgebeuren. Zij ondersteunen diverse schoolse activiteiten en festiviteiten. Zij schakelen daar zo nodig andere ouders bij in. De belangrijkste doelstellingen van de oudervereniging zijn:

  • contacten tussen ouders en team bevorderen
  • de medewerking van ouders op school bevorderen
  • de contributie van de oudervereniging beheren
  • het mede organiseren en assisteren van allerlei activiteiten/projecten op school, zoals sinterklaas, kerst, sportdag, schoolreisje, kamp, jubilea, communie, enz.

Tevens is een lid van de oudervereniging contactouder van één van de acht groepen van onze school. Deze contactouder kan als schakel fungeren tussen ouders en team of de directie.  Dit wisselt ieder jaar. De oudervereniging vergadert ongeveer zes keer per schooljaar, waarbij een afgevaardigde van het managementteam en een (andere) leerkracht  aanwezig is, die eventuele mededelingen doet die voor de oudervereniging van belang kunnen zijn. Enkele weken voordat het kind voor het eerst naar school gaat, krijgen de ouders samen met de nodige schoolinformatie een welkomstbrief en een formulier om lid te worden van de oudervereniging. 

Dit lidmaatschap is niet verplicht. Op het moment dat ouders lid worden, gaan ze jaarlijks per kind contributie betalen. Een keer per schooljaar organiseert de oudervereniging een jaarvergadering waarin de bezigheden van de oudervereniging worden toegelicht en er een interessant thema wordt behandeld, bijvoorbeeld door een gastspreker. Ouders kunnen lid van het bestuur van de oudervereniging worden door zich verkiesbaar te stellen. Tijdens de jaarvergadering kunnen deze nieuwe leden dan officieel worden benoemd. Mocht u interesse hebben, dan kunt u dat altijd kenbaar maken aan één van de leden van het bestuur van de oudervereniging.

Kortom, de oudervereniging is graag op een gezellige manier bezig op en voor school!

Oudervereniging Th.J.Rijkenschool

Voorzitter Amy van Haren 
Klassenouder groep 1/2a Seyma Sogut
Klassenouder groep 1/2b Eline Buskermolen
Klassenouder groep 3 & secretaris Anne Robben
Klassenouder groep 4  Marjolijn de Gouw

Klassenouder groep 5

Janneke Winkel
Klassenouder groep 6 & secretaris Sabrina van der Vorst
Klassenouder groep 7 & Penningmeester Marieke van Maaren
Klassenouder groep 8 Simone van Opzeeland