Verlof

Verlof aanvragen voor uw kind is slechts in een aantal bijzondere situaties mogelijk. De Th.J.Rijkenschool hanteert de richtlijnen van de overheid. Van hun 5e tot en met hun 16e levensjaar zijn kinderen in Nederland leerplichtig en dienen zij naar school te gaan. Hieronder leggen wij uit hoe u verlof aan kunt vragen voor uw schoolgaande kind.

Hoe vraag ik extra verlof aan voor mijn kind?

Slechts in bijzondere situaties kunt u bij de directeur van de Th.J.Rijkenschool terecht om voor uw kind vrij te vragen. U kunt dit doen via Social Schools of per mail info@bs-rijken.nl

Hieronder worden enkele bijzondere gevallen genoemd:

Bij feestelijke gelegenheden in het gezin of familie
Bij feestelijke aangelegenheden wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij dit ruim van te voren aanvraagt door middel van een aanvraagformulier extra verlof. De directeur zal beoordelen of de aanvraag terecht is en zal dit d.m.v. een akkoordverklaring laten weten.

Bij vakantie buiten de schoolvakanties
In principe zijn ouders van schoolgaande kinderen verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet Als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakantie met hen op vakantie kan gaan, wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij ruim van te voren het aanvraagformulier extra verlof invult. De directeur mag in uitzonderlijke gevallen slechts toestemming geven voor maximaal 10 dagen (in totaal). De directeur zal de aanvraag beoordelen.