Groepen/Clusters

Vanaf schooljaar 2016-2017 werken we met groep 3, 4 en 5 en met groep 6, 7 en 8  in een zogenaamd  cluster. De leerlingen krijgen zoveel mogelijk in hun eigen jaarklas instructie. Op deze momenten worden de basisvakken aangeboden. Op maandag- en dinsdagmiddag wordt in cluster 3/4/5 gewerkt in combinatiegroepen. De overige dagen/dagdelen krijgen de kinderen les in hun eigen jaargroep. Voor cluster 6/7/8 geldt dat zij op donderdagmiddag en vrijdagochtend in combinatiegroepen werken en de overige dagen/dagdelen les krijgen in de eigen jaargroep. Bij het werken in de combinatiegroep, worden de groepen 4 en 7 opgesplitst en bij de andere groepen toegevoegd, zodat de volgende groepen ontstaan; groep 3-4, groep 4-5, groep 6-7 en groep 7-8.  

Ook bij de kleuters in de groepen 1-2 voeren we het clusteronderwijs gedeeltelijk door. Zo hebben we drie clusters in onze school waar meerdere leerkrachten bij betrokken zijn. Ze  werken samen en stemmen de lessen af, wisselen ervaringen uit en bieden leerlingen de mogelijkheid om bijvoorbeeld herhalingsinstructie nog eens in de andere groep te krijgen.  Bij deze vorm van werken zien we gedeelde verantwoordelijkheid van de leerkrachten voor alle leerlingen als belangrijk aandachtspunt.